Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Kto jest kim w inwestycji

Inwestor - Zamawiający

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

www.pse.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określone są w ustawie Prawo Energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Wykonawca

www.sepcc.com.cn

Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd (SEPC), założona w 1953 roku, jest spółką zależną Power Construction Corporation of China. To przedsiębiorstwo budownictwa energetycznego angażowane w budowy wielkich elektrowni oraz projekty typu Przesył i dystrybucja. Korporacja specjalizuje się w pracach architektonicznych, wyposażaniu, montażu oraz uruchamianiu przesyłu energii i jej dystrybucji, konsultacjach projektowych, wytwarzaniu, produkcji oraz logistyce i szkoleniach.

Główne cechy SEPC to innowacyjność, nowe rozwiązania w zakresie zarządzania, realizacja satysfakcjonujących usług, wysoka jakość, terminowość i bezpieczeństwo.