Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac w projekcie w sierpniu 2021 r.

2021-08-31

Szanowni Państwo!

W sierpniu miały miejsce testy fabryczne (FAT) transformatora potrzeb własnych. Działanie transformatora polega na zmianie napięcia z poziomu 15 kV na 0,4 kV i pozwala zasilić urządzenia zainstalowane na stacji, niezbędne do jej normalnego funkcjonowania. Testy miały za zadanie określić, czy parametry transformatora takie jak np. napięcie zwarcia, rezystancja uzwojeń i izolacji, straty, czy poziom hałasu, są zgodne z dokumentacją. ...

Postępy w pracach na zadaniu - lipiec 2021 r.

2021-07-27

Szanowni Państwo!

Wykonawca kontynuuje testy fabryczne (FAT) urządzeń, które zostaną zamontowane na stacji 750/400/110 kV Rzeszów. W ostatnim czasie odbyły się testy szaf zabezpieczeń. Sprawdzona została m.in. kompletność dokumentacji jakościowej, kompletność szaf oraz poprawność ich wykonania i działania. Testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, co świadczy o wykonaniu urządzeń zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

Poziom zaawansowania prac w projekcie - czerwiec 2021 r.

2021-06-30

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w czerwcu Wykonawca kontynuował prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Ze względu na złożony charakter obiektu, jakim jest stacja elektroenergetyczna, Wykonawca wykonał już ponad 200 tomów dokumentacji, które obejmują swoim zakresem projekty konstrukcyjno-budowlane, elektryczne, sanitarne, automatyki zabezpieczeń oraz telekomunikacyjne. Warto podkreślić, że projekty branży elektrycznej mają najbardziej złożony charakter, gdyż dotyczą wszystkich poziomów napięć – od niskiego (230/400V), przez średnie (15 i 30 kV) i wysokie (110 kV), aż po najwyższe napięcia sięgające 400 kV.

...

Stan prac na inwestycji

2021-05-31

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wykonawca prowadzi prace związane z przeprowadzeniem testów fabrycznych urządzeń i systemów przeznaczonych do zainstalowania na stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów. W najbliższym czasie przewidziane są testy szaf zabezpieczeń 400 i 110 kV oraz rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA). RSA jest systemem, który poprzez generowanie odpowiednich sygnałów optycznych i akustycznych, dostarcza informacji na temat potencjalnych zagrożeń, awarii oraz ...

Postępy w pracach na zadaniu

2020-10-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w październiku Wykonawca przeprowadził testy fabryczne rozdzielnic potrzeb własnych prądu stałego 220V DC oraz prądu przemiennego 400/230V AC. Są to jedne z kluczowych urządzeń mających wpływ na prawidłową pracę urządzeń obwodów głównych i bezpieczeństwo stacji. Rozdzielnice odpowiadają m.in. za zasilanie obwodów niezbędnych do codziennej eksploatacji stacji i służą do zapewnienia jej prawidłowej pracy w warunkach zarówno normalnych, jak i zakłóceniowych.

...

Poziom zaawansowania prac w projekcie we wrześniu 2020 r.

2020-09-29

Szanowni Państwo!

Wykonawca w dalszym ciągu wykonuje testy fabryczne (FAT) urządzeń, które zostaną zamontowane na stacji 750/400/110 kV Rzeszów. We wrześniu odbyły się testy szaf pomiaru energii FQ5 i FQ15 oraz pomiaru jakości energii elektrycznej FQ6. Sprawdzona została m.in. kompletność dokumentacji jakościowej, kompletność szaf oraz poprawność ich wykonania i działania. ...

Stan prac na inwestycji

2020-08-31

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w sierpniu Wykonawca w dalszym ciągu realizował prace związane z uzgodnieniami przeprowadzenia testów FAT dla Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN), rozdzielni potrzeb własnych najniższych napięć prądu przemiennego i stałego oraz dla Systemu Ochrony Technicznej (SOT) stacji.

Ponadto kontynuowano przygotowania związane z realizacją prac modernizacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach budynku technologicznego SE Rzeszów.

Postępy w pracach na zadaniu

2020-07-29

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lipcu br. Wykonawca kontynuował prace związane z uzgadnianiem programów testów FAT i przeprowadzaniem testów dla poszczególnych urządzeń montowanych na obiekcie.

W tym czasie, na stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów, zrealizowano również prace przygotowawcze mające na celu modernizację gałęzi 7 rozdzielni 400 kV, nastawni oraz systemów ogólnostacyjnych. Wykonanie tych działań było niezbędne do tego, aby wskazaną gałąź rozdzielni 400 kV można było uruchomić po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych związanych z realizacją zadania.

Kolejne testy FAT z wynikiem pozytywnym

2020-06-19

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wykonawca kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym miesiącu prace związane z realizacją testów fabrycznych FAT dla aparatury, która zostanie zamontowana na stacji elektroenergetycznej Rzeszów.

W czerwcu testy przeprowadzono dla dwóch rodzajów odłączników – typu TFPe-420 (pantografowy) oraz CBDe-420 (poziomoobrotowy). Odłączniki są aparatami służącymi do stworzenia w obwodzie elektrycznym widocznej, bezpiecznej przerwy izolacyjnej. ...

Testy FAT z pozytywnym wynikiem

2020-05-27

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie odbyły się testy fabryczne (FAT) systemu rejestracji zakłóceń oraz przekładników prądowych i napięciowych.

Testy przeprowadza się w celu weryfikacji kluczowych parametrów urządzeń (tzw. danych gwarantowanych) deklarowanych przez producenta. Testy FAT odbywają się jeszcze na terenie fabryki, w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora program testów. ...