Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Zakończono testy FAT falowników i zasilaczy buforowych

2022-06-29

Szanowni Państwo!

W czerwcu Wykonawca przeprowadził testy FAT układu falowników 230 V AC oraz zasilaczy buforowych 220 V DC. Podczas testów sprawdzano kompletność wyposażenia szaf, weryfikowano zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową oraz poprawność działania. Miło nam poinformować, że testy zakończyły się wynikiem pozytywnym. Do usunięcia pozostają usterki nielimitujące.

Programy testów

2022-05-26

Szanowni Państwo!

Wykonawca opracował programy testów baterii akumulatorów, zasilaczy, falowników, synchronizatora, koncentratora zabezpieczeń i układu ARST. Po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przeprowadzi testy, a o ich wynikach z pewnością poinformujemy Państwa w kolejnych komunikatach.

Pozwolenie wodnoprawne dla Inwestycji

2022-03-01

Szanowni Państwo!

W lutym Wykonawca przygotowywał wniosek o przedłużenie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Inwestycji. Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną wydawaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przedsięwzięcia budowlane, dla których konieczne jest uzyskanie takiego pozwolenia, zostały opisane w Prawie Wodnym.

O przebiegu postępowania administracyjnego związanego z tą decyzją będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Zakończono testy FAT odłączników poziomo-obrotowych i pantografowych

2022-01-28

Szanowni Państwo!

W styczniu 2022 roku odbyły się m.in. testy FAT odłączników poziomo-obrotowych i pantografowych dedykowanych rozdzielni 110 kV. Testy przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora program, zgodnie z którym m.in. sprawdzono zgodność urządzeń z zatwierdzonymi wcześniej danymi gwarantowanymi, testowano napędy silnikowe czy przeprowadzono próby mechaniczne. Miło nam poinformować, że testy zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Kolejne testy zakończone pozytywnym wynikiem

2021-12-22

Szanowni Państwo!

W grudniu odbyły się m.in. testy FAT Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) urządzeń dedykowanych rozdzielni 400 kV. Przeprowadzono je w oparciu o zatwierdzone przez Inwestora programy, zgodnie z którymi sprawdzono m.in. kompletność dokumentacji i wyposażenia, jakość montażu szaf oraz poprawność funkcjonowania systemu. Miło nam poinformować, że testy zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Wesołych Świąt!

2021-12-20

Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy nam wszystkim przez cały 2022 rok. Życzymy, aby obfitował w sukcesy osobiste, spełnił zamierzenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji we wszystkich obszarach życia.

Poziom zaawansowania prac w projekcie - listopad 2021 r.

2021-11-29

Szanowni Państwo!

W listopadzie odbyły się testy FAT Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) urządzeń dedykowanych rozdzielni 110 kV. Przeprowadzono je w oparciu o zatwierdzone przez Inwestora programy, zgodnie z którymi sprawdzono m.in. kompletność dokumentacji i wyposażenia, jakość montażu szaf oraz poprawność funkcjonowania systemu. Miło nam poinformować, że testy zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Postępy w pracach na zadaniu - październik 2021 r.

2021-10-25

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca kontynuował prace przygotowawcze do testów FAT Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN), które mają rozpocząć się w kolejnym miesiącu. SSiN to zespół urządzeń i oprogramowania umożliwiający m.in. odwzorowanie stanu pracy, dostarczanie bieżących wyników pomiarów czy zdalną obsługę ruchową stacji. Obecnie stacja elektroenergetyczna 750/400/110 kV Rzeszów nie posiada Systemu Sterowania i Nadzoru spełniającego aktualne standardy, a jego funkcje częściowo realizowane są przez awaryjne urządzenia Harris.

Stan prac w projekcie

2021-09-27

Szanowni Państwo!

We wrześniu Wykonawca kontynuował prace związane z testami FAT urządzeń i systemów przewidzianych do zainstalowania na stacji 750/400/110 kV Rzeszów. Jednym z takich działań są przygotowywania do przeprowadzenia testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN). W tym celu Wykonawca m.in. przekazał do Zamawiającego instrukcje obsługi systemu oraz graficzną prezentację ekranów HMI, czyli interfejsu umożliwiającego obsługę systemu. O postępach w przeprowadzaniu testów będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

...

Poziom zaawansowania prac w projekcie w sierpniu 2021 r.

2021-08-31

Szanowni Państwo!

W sierpniu miały miejsce testy fabryczne (FAT) transformatora potrzeb własnych. Działanie transformatora polega na zmianie napięcia z poziomu 15 kV na 0,4 kV i pozwala zasilić urządzenia zainstalowane na stacji, niezbędne do jej normalnego funkcjonowania. Testy miały za zadanie określić, czy parametry transformatora takie jak np. napięcie zwarcia, rezystancja uzwojeń i izolacji, straty, czy poziom hałasu, są zgodne z dokumentacją. ...