Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Kolejne testy zakończone pozytywnym wynikiem

2021-12-22

Szanowni Państwo!

W grudniu odbyły się m.in. testy FAT Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) urządzeń dedykowanych rozdzielni 400 kV. Przeprowadzono je w oparciu o zatwierdzone przez Inwestora programy, zgodnie z którymi sprawdzono m.in. kompletność dokumentacji i wyposażenia, jakość montażu szaf oraz poprawność funkcjonowania systemu. Miło nam poinformować, że testy zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Wesołych Świąt!

2021-12-20

Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy nam wszystkim przez cały 2022 rok. Życzymy, aby obfitował w sukcesy osobiste, spełnił zamierzenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji we wszystkich obszarach życia.

Poziom zaawansowania prac w projekcie - listopad 2021 r.

2021-11-29

Szanowni Państwo!

W listopadzie odbyły się testy FAT Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) urządzeń dedykowanych rozdzielni 110 kV. Przeprowadzono je w oparciu o zatwierdzone przez Inwestora programy, zgodnie z którymi sprawdzono m.in. kompletność dokumentacji i wyposażenia, jakość montażu szaf oraz poprawność funkcjonowania systemu. Miło nam poinformować, że testy zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Postępy w pracach na zadaniu - październik 2021 r.

2021-10-25

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca kontynuował prace przygotowawcze do testów FAT Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN), które mają rozpocząć się w kolejnym miesiącu. SSiN to zespół urządzeń i oprogramowania umożliwiający m.in. odwzorowanie stanu pracy, dostarczanie bieżących wyników pomiarów czy zdalną obsługę ruchową stacji. Obecnie stacja elektroenergetyczna 750/400/110 kV Rzeszów nie posiada Systemu Sterowania i Nadzoru spełniającego aktualne standardy, a jego funkcje częściowo realizowane są przez awaryjne urządzenia Harris.

Stan prac w projekcie

2021-09-27

Szanowni Państwo!

We wrześniu Wykonawca kontynuował prace związane z testami FAT urządzeń i systemów przewidzianych do zainstalowania na stacji 750/400/110 kV Rzeszów. Jednym z takich działań są przygotowywania do przeprowadzenia testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN). W tym celu Wykonawca m.in. przekazał do Zamawiającego instrukcje obsługi systemu oraz graficzną prezentację ekranów HMI, czyli interfejsu umożliwiającego obsługę systemu. O postępach w przeprowadzaniu testów będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

...

Poziom zaawansowania prac w projekcie w sierpniu 2021 r.

2021-08-31

Szanowni Państwo!

W sierpniu miały miejsce testy fabryczne (FAT) transformatora potrzeb własnych. Działanie transformatora polega na zmianie napięcia z poziomu 15 kV na 0,4 kV i pozwala zasilić urządzenia zainstalowane na stacji, niezbędne do jej normalnego funkcjonowania. Testy miały za zadanie określić, czy parametry transformatora takie jak np. napięcie zwarcia, rezystancja uzwojeń i izolacji, straty, czy poziom hałasu, są zgodne z dokumentacją. ...

Postępy w pracach na zadaniu - lipiec 2021 r.

2021-07-27

Szanowni Państwo!

Wykonawca kontynuuje testy fabryczne (FAT) urządzeń, które zostaną zamontowane na stacji 750/400/110 kV Rzeszów. W ostatnim czasie odbyły się testy szaf zabezpieczeń. Sprawdzona została m.in. kompletność dokumentacji jakościowej, kompletność szaf oraz poprawność ich wykonania i działania. Testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, co świadczy o wykonaniu urządzeń zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

Poziom zaawansowania prac w projekcie - czerwiec 2021 r.

2021-06-30

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w czerwcu Wykonawca kontynuował prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Ze względu na złożony charakter obiektu, jakim jest stacja elektroenergetyczna, Wykonawca wykonał już ponad 200 tomów dokumentacji, które obejmują swoim zakresem projekty konstrukcyjno-budowlane, elektryczne, sanitarne, automatyki zabezpieczeń oraz telekomunikacyjne. Warto podkreślić, że projekty branży elektrycznej mają najbardziej złożony charakter, gdyż dotyczą wszystkich poziomów napięć – od niskiego (230/400V), przez średnie (15 i 30 kV) i wysokie (110 kV), aż po najwyższe napięcia sięgające 400 kV.

...

Stan prac na inwestycji

2021-05-31

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wykonawca prowadzi prace związane z przeprowadzeniem testów fabrycznych urządzeń i systemów przeznaczonych do zainstalowania na stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów. W najbliższym czasie przewidziane są testy szaf zabezpieczeń 400 i 110 kV oraz rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA). RSA jest systemem, który poprzez generowanie odpowiednich sygnałów optycznych i akustycznych, dostarcza informacji na temat potencjalnych zagrożeń, awarii oraz ...

Postępy w pracach na zadaniu

2020-10-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w październiku Wykonawca przeprowadził testy fabryczne rozdzielnic potrzeb własnych prądu stałego 220V DC oraz prądu przemiennego 400/230V AC. Są to jedne z kluczowych urządzeń mających wpływ na prawidłową pracę urządzeń obwodów głównych i bezpieczeństwo stacji. Rozdzielnice odpowiadają m.in. za zasilanie obwodów niezbędnych do codziennej eksploatacji stacji i służą do zapewnienia jej prawidłowej pracy w warunkach zarówno normalnych, jak i zakłóceniowych.

...