Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Zmiana organizacji pracy na stacji

2020-03-25

Szanowni Państwo!

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 („koronawirus”), Operator Systemu Przesyłowego jest zmuszony do wprowadzenia istotnych zmian w organizacji pracy na Stacji Elektroenergetycznej Rzeszów. Takie działanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osób realizujących jej obsługę, a przez to zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, co jest ustawowym obowiązkiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Zmiana organizacji pracy zakłada całkowity brak kontaktu pomiędzy personelem Wykonawcy a osobami realizującymi obsługę obiektu i będzie obowiązywała aż do odwołania.

Wydano zamienne pozwolenie na budowę

2020-02-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 20 lutego 2020 roku ostateczną stała się decyzja nr 2/2020 Wojewody Podkarpackiego zatwierdzająca zamienny projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”.

Wojewoda Podkarpacki, na podstawie obowiązujących przepisów, nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Poziom zaawansowania prac

2020-01-20

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że prace prowadzone na obiekcie przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Obecnie Wykonawca modernizuje gałąź G7, gdzie realizowane są prace związane z demontażem aparatury pierwotnej w mostku 7C. 

Życzenia świąteczne

2019-12-19

Szanowni Państwo!

Wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2020 roku.

Stan prac na zadaniu

2019-12-18

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich tygodniach wykonano tymczasowe połączenie szyn zbiorczych systemu 2 rozdzielni 400 kV w gałęzi G4 z polem autotransformatora AT02 400/110 kV. Zamontowano tu również i uruchomiono odłącznik. Aktualnie na obiekcie prowadzone są prace porządkowe.

Postępy w pracach na projekcie

2019-11-19

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że trwają prace związane z zapewnieniem możliwości dojazdu sprzętu ciężkiego (dźwig, podnośniki koszowe) do poszczególnych pól rozdzielni. Użycie tych maszyn jest niezbędne do budowy konstrukcji wsporczych pod obwody pierwotne od odłącznika OD2 do autotransformatora AT02 oraz montażu obwodów wtórnych.

Poziom zaawansowania prac

2019-10-25

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować o postępach w realizacji zadania. Aktualnie prowadzone na stacji prace obejmują zabudowę fundamentów dla nowego odłącznika do autotransformatora nr 2. Takie same działania prowadzone są dla pozostałych konstrukcji wsporczych oszynowania pierwotnego znajdującego się pomiędzy odłącznikiem a przedmiotowym autotransformatorem.

Stan prac na zadaniu

2019-09-24

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Na aktualnym etapie zadania odbywa się montaż i uziemianie konstrukcji wsporczych pod aparaturę w gałęzi 2 rozdzielni 400 kV.

Postępy w pracach na projekcie

2019-08-22

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji informujemy, że obecnie kontynuowane są prace budowlano-montażowe dotyczące wykonania fundamentów pod konstrukcje dla aparatury na rozdzielni stacji.

Zachęcamy do odwiedzania strony projektu, na której znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje na temat przedmiotowego projektu.

Poziom zaawansowania prac

2019-07-23

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji informujemy, że obecnie kontynuowane są prace budowlano-montażowe oraz związane z przygotowaniem projektów wykonawczych i zapewnieniem dostaw urządzeń przewidzianych do zabudowy na obszarze rozdzielni 400 kV.

Zachęcamy do odwiedzania strony inwestycji, na której znajdą Państwo wszystkie najbardziej aktualne informacje na temat projektu.