Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Album - Stacja elektroenergetyczna Rzeszów - stan obecny