Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Album - Stan prac na zadaniu - wrzesień 2019