Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Album - Postępy w pracach na zadaniu - czerwiec 2019