Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Album - Stan prac na stacji - styczeń 2019