Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Album - Stan realizacji prac - kwiecień 2018