Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Najczęściej zadawane pytania

Czy stacja elektroenergetyczna jest bezpieczna dla ludzi?

Stacja elektroenergetyczna 750/400/110 kV Rzeszów jest całkowicie bezpieczna dla życia i zdrowia ludzi, a także zwierząt (domowych i leśnych). Należy podkreślić, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, poziom hałasu generowanego przez aparaturę, nie będzie przekraczał norm dopuszczalnych przez ustawodawstwo zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej.

Na kiedy planowane jest zakończenie prac?

Zakończenie prac zostało zaplanowane na III kwartał 2020 roku.

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Podczas realizacji tego zadania nie są planowane przerwy w dostawach prądu. Pomimo dużej skali przedsięwzięcia, wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji elektroenergetycznej Rzeszów, zostanie zapewnione stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii (mieszkańców, przedsiębiorstw).

Czy rozbudowa stacji elektroenergetycznej będzie dotkliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji elektroenergetycznej mają charakter typowo budowlany. Jedyną uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu: koparki, wywrotki itp.

Czy stacja elektroenergetyczna ma wpływ na środowisko naturalne?

Infrastruktura stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów nie wpływa na stan środowiska naturalnego, a jej stan techniczny jest regularnie weryfikowany, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz środowiskowymi.

Czy stacja elektroenergetyczna zakłóca odbiór sygnału radiowo - telewizyjnego?

Nie. Stacja w żaden sposób nie zakłóca sygnałów radiowych i telewizyjnych, z uwagi na fakt, że częstotliwość pól elektromagnetycznych w tym przypadku jest bardzo niska (50 Hz).

Czy stacja po rozbudowie i modernizacji będzie silniej oddziaływać na środowisko?

Poza obrębem stacji, wartości natężenia zarówno pola magnetycznego, jak i elektrycznego, nie przekraczają norm wynikających z polskiego prawa.
Po przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznej, jej oddziaływanie na środowisko i okolicę zdecydowanie się zmniejszy.

Czym jest stacja elektroenergetyczna?

Stacja elektroenergetyczna jest częścią systemu elektroenergetycznego, która umożliwia rozdział dopływającej energii elektrycznej pomiędzy linie wyprowadzane z niej w różnych kierunkach.

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów poprawi bezpieczeństwo pracy sieci, pozwoli na wprowadzenie nowych linii, które zasilą ten region Polski, a także poprawi stan techniczny obecnie pracujących urządzeń.

Jak duży teren jest objęty inwestycją?

Całkowita powierzchnia terenu zajmowanego przez stację wynosi prawie 29 ha.

Na jakiej podstawie szacowane będą koszty zakupu nieruchomości?

Dla każdej z nieruchomości przewidywanej pod budowę stacji, sporządzony zostanie – przez biegłego rzeczoznawcę – operat szacunkowy. W dokumencie tym znajdują się m.in. informacje o tym, jakie grunty objęto wyceną, w jaki sposób dokonano wyceny oraz określona zostanie wartość rynkowa gruntu.