Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Pozwolenie wodnoprawne dla Inwestycji

2022-03-01

Szanowni Państwo!

W lutym Wykonawca przygotowywał wniosek o przedłużenie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Inwestycji. Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną wydawaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przedsięwzięcia budowlane, dla których konieczne jest uzyskanie takiego pozwolenia, zostały opisane w Prawie Wodnym.

O przebiegu postępowania administracyjnego związanego z tą decyzją będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.