Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Kolejne testy zakończone pozytywnym wynikiem

2021-12-22

Szanowni Państwo!

W grudniu odbyły się m.in. testy FAT Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) urządzeń dedykowanych rozdzielni 400 kV. Przeprowadzono je w oparciu o zatwierdzone przez Inwestora programy, zgodnie z którymi sprawdzono m.in. kompletność dokumentacji i wyposażenia, jakość montażu szaf oraz poprawność funkcjonowania systemu. Miło nam poinformować, że testy zakończyły się wynikiem pozytywnym.