Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac w projekcie - listopad 2021 r.

2021-11-29

Szanowni Państwo!

W listopadzie odbyły się testy FAT Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) urządzeń dedykowanych rozdzielni 110 kV. Przeprowadzono je w oparciu o zatwierdzone przez Inwestora programy, zgodnie z którymi sprawdzono m.in. kompletność dokumentacji i wyposażenia, jakość montażu szaf oraz poprawność funkcjonowania systemu. Miło nam poinformować, że testy zakończyły się wynikiem pozytywnym.