Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu - październik 2021 r.

2021-10-25

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca kontynuował prace przygotowawcze do testów FAT Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN), które mają rozpocząć się w kolejnym miesiącu. SSiN to zespół urządzeń i oprogramowania umożliwiający m.in. odwzorowanie stanu pracy, dostarczanie bieżących wyników pomiarów czy zdalną obsługę ruchową stacji. Obecnie stacja elektroenergetyczna 750/400/110 kV Rzeszów nie posiada Systemu Sterowania i Nadzoru spełniającego aktualne standardy, a jego funkcje częściowo realizowane są przez awaryjne urządzenia Harris.