Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Stan prac w projekcie

2021-09-27

Szanowni Państwo!

We wrześniu Wykonawca kontynuował prace związane z testami FAT urządzeń i systemów przewidzianych do zainstalowania na stacji 750/400/110 kV Rzeszów. Jednym z takich działań są przygotowywania do przeprowadzenia testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN). W tym celu Wykonawca m.in. przekazał do Zamawiającego instrukcje obsługi systemu oraz graficzną prezentację ekranów HMI, czyli interfejsu umożliwiającego obsługę systemu. O postępach w przeprowadzaniu testów będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.