Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac w projekcie w sierpniu 2021 r.

2021-08-31

Szanowni Państwo!

W sierpniu miały miejsce testy fabryczne (FAT) transformatora potrzeb własnych. Działanie transformatora polega na zmianie napięcia z poziomu 15 kV na 0,4 kV i pozwala zasilić urządzenia zainstalowane na stacji, niezbędne do jej normalnego funkcjonowania. Testy miały za zadanie określić, czy parametry transformatora takie jak np. napięcie zwarcia, rezystancja uzwojeń i izolacji, straty, czy poziom hałasu, są zgodne z dokumentacją. Miło nam poinformować, że testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, a urządzenie podczas testów fabrycznych spełnia wymagane kryteria.