Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu - lipiec 2021 r.

2021-07-27

Szanowni Państwo!

Wykonawca kontynuuje testy fabryczne (FAT) urządzeń, które zostaną zamontowane na stacji 750/400/110 kV Rzeszów. W ostatnim czasie odbyły się testy szaf zabezpieczeń. Sprawdzona została m.in. kompletność dokumentacji jakościowej, kompletność szaf oraz poprawność ich wykonania i działania. Testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, co świadczy o wykonaniu urządzeń zgodnie z dokumentacją wykonawczą.