Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac w projekcie - czerwiec 2021 r.

2021-06-30

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w czerwcu Wykonawca kontynuował prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Ze względu na złożony charakter obiektu, jakim jest stacja elektroenergetyczna, Wykonawca wykonał już ponad 200 tomów dokumentacji, które obejmują swoim zakresem projekty konstrukcyjno-budowlane, elektryczne, sanitarne, automatyki zabezpieczeń oraz telekomunikacyjne. Warto podkreślić, że projekty branży elektrycznej mają najbardziej złożony charakter, gdyż dotyczą wszystkich poziomów napięć – od niskiego (230/400V), przez średnie (15 i 30 kV) i wysokie (110 kV), aż po najwyższe napięcia sięgające 400 kV.

O postępach w realizacji zadania będziemy informowali Państwa na bieżąco.