Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2021-05-31

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wykonawca prowadzi prace związane z przeprowadzeniem testów fabrycznych urządzeń i systemów przeznaczonych do zainstalowania na stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów. W najbliższym czasie przewidziane są testy szaf zabezpieczeń 400 i 110 kV oraz rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA). RSA jest systemem, który poprzez generowanie odpowiednich sygnałów optycznych i akustycznych, dostarcza informacji na temat potencjalnych zagrożeń, awarii oraz zadziałania zabezpieczeń. Ze względu na swój strategiczny z punktu widzenia bezpieczeństwa stacji charakter, system RSA jest autonomiczny i działa niezależnie od systemu sterowania i nadzoru (SSiN).