Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac w projekcie we wrześniu 2020 r.

2020-09-29

Szanowni Państwo!

Wykonawca w dalszym ciągu wykonuje testy fabryczne (FAT) urządzeń, które zostaną zamontowane na stacji 750/400/110 kV Rzeszów. We wrześniu odbyły się testy szaf pomiaru energii FQ5 i FQ15 oraz pomiaru jakości energii elektrycznej FQ6. Sprawdzona została m.in. kompletność dokumentacji jakościowej, kompletność szaf oraz poprawność ich wykonania i działania. Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, działania te zostały przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, co świadczy o spełnieniu przez szafy wszystkich wymagań oraz o wysokiej jakości badanych urządzeń.