Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2020-08-31

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w sierpniu Wykonawca w dalszym ciągu realizował prace związane z uzgodnieniami przeprowadzenia testów FAT dla Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN), rozdzielni potrzeb własnych najniższych napięć prądu przemiennego i stałego oraz dla Systemu Ochrony Technicznej (SOT) stacji.

Ponadto kontynuowano przygotowania związane z realizacją prac modernizacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach budynku technologicznego SE Rzeszów.