Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu

2020-07-29

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lipcu br. Wykonawca kontynuował prace związane z uzgadnianiem programów testów FAT i przeprowadzaniem testów dla poszczególnych urządzeń montowanych na obiekcie.

W tym czasie, na stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów, zrealizowano również prace przygotowawcze mające na celu modernizację gałęzi 7 rozdzielni 400 kV, nastawni oraz systemów ogólnostacyjnych. Wykonanie tych działań było niezbędne do tego, aby wskazaną gałąź rozdzielni 400 kV można było uruchomić po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych związanych z realizacją zadania.