Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Kolejne testy FAT z wynikiem pozytywnym

2020-06-19

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wykonawca kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym miesiącu prace związane z realizacją testów fabrycznych FAT dla aparatury, która zostanie zamontowana na stacji elektroenergetycznej Rzeszów.

W czerwcu testy przeprowadzono dla dwóch rodzajów odłączników – typu TFPe-420 (pantografowy) oraz CBDe-420 (poziomoobrotowy). Odłączniki są aparatami służącymi do stworzenia w obwodzie elektrycznym widocznej, bezpiecznej przerwy izolacyjnej. W zależności od warunków pracy, stosuje się odłączniki o różnej budowie. Z przyjemnością informujemy, że oba testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, co oznacza możliwość montażu tych elementów na obiekcie.