Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Wydano zamienne pozwolenie na budowę

2020-02-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 20 lutego 2020 roku ostateczną stała się decyzja nr 2/2020 Wojewody Podkarpackiego zatwierdzająca zamienny projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”.

Wojewoda Podkarpacki, na podstawie obowiązujących przepisów, nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.