Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Stan prac na zadaniu

2019-12-18

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich tygodniach wykonano tymczasowe połączenie szyn zbiorczych systemu 2 rozdzielni 400 kV w gałęzi G4 z polem autotransformatora AT02 400/110 kV. Zamontowano tu również i uruchomiono odłącznik. Aktualnie na obiekcie prowadzone są prace porządkowe.