Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac

2019-10-25

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować o postępach w realizacji zadania. Aktualnie prowadzone na stacji prace obejmują zabudowę fundamentów dla nowego odłącznika do autotransformatora nr 2. Takie same działania prowadzone są dla pozostałych konstrukcji wsporczych oszynowania pierwotnego znajdującego się pomiędzy odłącznikiem a przedmiotowym autotransformatorem.