Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Stan prac na zadaniu

2019-09-24

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Na aktualnym etapie zadania odbywa się montaż i uziemianie konstrukcji wsporczych pod aparaturę w gałęzi 2 rozdzielni 400 kV.