Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę dla zadania

2019-02-21

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektu mamy przyjemność poinformować, że Wojewoda Podkarpacki, Decyzją Nr 3/2019, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Obejmuje ono swoim zakresem rozbudowę i modernizację stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej.