Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Stan prac na stacji

2019-01-29

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w minionych dniach na stacji elektroenergetycznej Rzeszów przy użyciu kamery, przeprowadzono inspekcję kanalizacji deszczowej wraz ze studniami. Analizą objęto teren pomiędzy rozdzielnią 750 kV a rozdzielnią 400 kV.

Kolejna inspekcja została zaplanowana na przełomie wiosny i lata.