Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Ogłoszenie MPZP w Dzienniku Urzędowym

2018-08-16

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 14 sierpnia 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego opublikowana została uchwała nr LVI/672/2018 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka, w gminie Kolbuszowa.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym kończy etap realizacji procedury planistycznej.