Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Decyzja wodnoprawna

2018-06-25

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, udzielił pozwolenia wodnoprawnego.

W decyzji określono warunki udzielonego pozwolenia oraz wskazano sposób prowadzenia stosownej dokumentacji.