Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Wykonawca rozpoczyna prace budowlane

2019-04-29

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych przedmiotowym zadaniem z przyjemnością informujemy, że w pierwszych dniach kwietnia nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy. Jedne z pierwszych prac, które zostaną wykonane, będą polegały na modernizacji poszczególnych pól rozdzielni 400 kV oraz wymianie konstrukcji wsporczych części systemu drugiego.