Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Poziom zaawansowania prac w projekcie we wrześniu 2020 r.

2020-09-29

Szanowni Państwo!

Wykonawca w dalszym ciągu wykonuje testy fabryczne (FAT) urządzeń, które zostaną zamontowane na stacji 750/400/110 kV Rzeszów. We wrześniu odbyły się testy szaf pomiaru energii FQ5 i FQ15 oraz pomiaru jakości energii elektrycznej FQ6. Sprawdzona została m.in. kompletność dokumentacji jakościowej, kompletność szaf oraz poprawność ich wykonania i działania. ...

Stan prac na inwestycji

2020-08-31

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w sierpniu Wykonawca w dalszym ciągu realizował prace związane z uzgodnieniami przeprowadzenia testów FAT dla Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN), rozdzielni potrzeb własnych najniższych napięć prądu przemiennego i stałego oraz dla Systemu Ochrony Technicznej (SOT) stacji.

Ponadto kontynuowano przygotowania związane z realizacją prac modernizacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach budynku technologicznego SE Rzeszów.

Postępy w pracach na zadaniu

2020-07-29

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lipcu br. Wykonawca kontynuował prace związane z uzgadnianiem programów testów FAT i przeprowadzaniem testów dla poszczególnych urządzeń montowanych na obiekcie.

W tym czasie, na stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów, zrealizowano również prace przygotowawcze mające na celu modernizację gałęzi 7 rozdzielni 400 kV, nastawni oraz systemów ogólnostacyjnych. Wykonanie tych działań było niezbędne do tego, aby wskazaną gałąź rozdzielni 400 kV można było uruchomić po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych związanych z realizacją zadania.

Kolejne testy FAT z wynikiem pozytywnym

2020-06-19

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wykonawca kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym miesiącu prace związane z realizacją testów fabrycznych FAT dla aparatury, która zostanie zamontowana na stacji elektroenergetycznej Rzeszów.

W czerwcu testy przeprowadzono dla dwóch rodzajów odłączników – typu TFPe-420 (pantografowy) oraz CBDe-420 (poziomoobrotowy). Odłączniki są aparatami służącymi do stworzenia w obwodzie elektrycznym widocznej, bezpiecznej przerwy izolacyjnej. ...

Testy FAT z pozytywnym wynikiem

2020-05-27

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie odbyły się testy fabryczne (FAT) systemu rejestracji zakłóceń oraz przekładników prądowych i napięciowych.

Testy przeprowadza się w celu weryfikacji kluczowych parametrów urządzeń (tzw. danych gwarantowanych) deklarowanych przez producenta. Testy FAT odbywają się jeszcze na terenie fabryki, w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora program testów. ...

Informacja o pracy na stacji w czasie epidemi COVID-19

2020-04-27

Szanowni Państwo!

W związku z trwającą epidemią COVID-19 uprzejmie informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako Operator Systemu Przesyłowego, stale monitoruje i na bieżąco dokonuje niezbędnych modyfikacji w organizacji pracy na obiekcie. Celem działań PSE jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim pracownikom stacji.

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną, utrzymany pozostaje całkowity brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy personelem Wykonawcy a osobami realizującymi obsługę obiektu. O wszystkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco, za pośrednictwem strony inwestycji.

Zmiana organizacji pracy na stacji

2020-03-25

Szanowni Państwo!

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 („koronawirus”), Operator Systemu Przesyłowego jest zmuszony do wprowadzenia istotnych zmian w organizacji pracy na Stacji Elektroenergetycznej Rzeszów. Takie działanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osób realizujących jej obsługę, a przez to zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, co jest ustawowym obowiązkiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Zmiana organizacji pracy zakłada całkowity brak kontaktu pomiędzy personelem Wykonawcy a osobami realizującymi obsługę obiektu i będzie obowiązywała aż do odwołania.

Wydano zamienne pozwolenie na budowę

2020-02-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 20 lutego 2020 roku ostateczną stała się decyzja nr 2/2020 Wojewody Podkarpackiego zatwierdzająca zamienny projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”.

Wojewoda Podkarpacki, na podstawie obowiązujących przepisów, nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Poziom zaawansowania prac

2020-01-20

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że prace prowadzone na obiekcie przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Obecnie Wykonawca modernizuje gałąź G7, gdzie realizowane są prace związane z demontażem aparatury pierwotnej w mostku 7C. 

Życzenia świąteczne

2019-12-19

Szanowni Państwo!

Wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2020 roku.