Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Postępy w pracach na zadaniu

2020-07-29

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w lipcu br. Wykonawca kontynuował prace związane z uzgadnianiem programów testów FAT i przeprowadzaniem testów dla poszczególnych urządzeń montowanych na obiekcie.

W tym czasie, na stacji elektroenergetycznej 750/400/110 kV Rzeszów, zrealizowano również prace przygotowawcze mające na celu modernizację gałęzi 7 rozdzielni 400 kV, nastawni oraz systemów ogólnostacyjnych. Wykonanie tych działań było niezbędne do tego, aby wskazaną gałąź rozdzielni 400 kV można było uruchomić po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych związanych z realizacją zadania.

Kolejne testy FAT z wynikiem pozytywnym

2020-06-19

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wykonawca kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym miesiącu prace związane z realizacją testów fabrycznych FAT dla aparatury, która zostanie zamontowana na stacji elektroenergetycznej Rzeszów.

W czerwcu testy przeprowadzono dla dwóch rodzajów odłączników – typu TFPe-420 (pantografowy) oraz CBDe-420 (poziomoobrotowy). Odłączniki są aparatami służącymi do stworzenia w obwodzie elektrycznym widocznej, bezpiecznej przerwy izolacyjnej. ...

Testy FAT z pozytywnym wynikiem

2020-05-27

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie odbyły się testy fabryczne (FAT) systemu rejestracji zakłóceń oraz przekładników prądowych i napięciowych.

Testy przeprowadza się w celu weryfikacji kluczowych parametrów urządzeń (tzw. danych gwarantowanych) deklarowanych przez producenta. Testy FAT odbywają się jeszcze na terenie fabryki, w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora program testów. ...

Informacja o pracy na stacji w czasie epidemi COVID-19

2020-04-27

Szanowni Państwo!

W związku z trwającą epidemią COVID-19 uprzejmie informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako Operator Systemu Przesyłowego, stale monitoruje i na bieżąco dokonuje niezbędnych modyfikacji w organizacji pracy na obiekcie. Celem działań PSE jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim pracownikom stacji.

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną, utrzymany pozostaje całkowity brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy personelem Wykonawcy a osobami realizującymi obsługę obiektu. O wszystkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco, za pośrednictwem strony inwestycji.

Zmiana organizacji pracy na stacji

2020-03-25

Szanowni Państwo!

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 („koronawirus”), Operator Systemu Przesyłowego jest zmuszony do wprowadzenia istotnych zmian w organizacji pracy na Stacji Elektroenergetycznej Rzeszów. Takie działanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osób realizujących jej obsługę, a przez to zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, co jest ustawowym obowiązkiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Zmiana organizacji pracy zakłada całkowity brak kontaktu pomiędzy personelem Wykonawcy a osobami realizującymi obsługę obiektu i będzie obowiązywała aż do odwołania.

Wydano zamienne pozwolenie na budowę

2020-02-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 20 lutego 2020 roku ostateczną stała się decyzja nr 2/2020 Wojewody Podkarpackiego zatwierdzająca zamienny projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”.

Wojewoda Podkarpacki, na podstawie obowiązujących przepisów, nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Poziom zaawansowania prac

2020-01-20

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że prace prowadzone na obiekcie przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Obecnie Wykonawca modernizuje gałąź G7, gdzie realizowane są prace związane z demontażem aparatury pierwotnej w mostku 7C. 

Życzenia świąteczne

2019-12-19

Szanowni Państwo!

Wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji życzymy zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2020 roku.

Stan prac na zadaniu

2019-12-18

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich tygodniach wykonano tymczasowe połączenie szyn zbiorczych systemu 2 rozdzielni 400 kV w gałęzi G4 z polem autotransformatora AT02 400/110 kV. Zamontowano tu również i uruchomiono odłącznik. Aktualnie na obiekcie prowadzone są prace porządkowe.

Postępy w pracach na projekcie

2019-11-19

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że trwają prace związane z zapewnieniem możliwości dojazdu sprzętu ciężkiego (dźwig, podnośniki koszowe) do poszczególnych pól rozdzielni. Użycie tych maszyn jest niezbędne do budowy konstrukcji wsporczych pod obwody pierwotne od odłącznika OD2 do autotransformatora AT02 oraz montażu obwodów wtórnych.