Rozbudowa i modernizacja
stacji 750/400/110 kV Rzeszów

Aktualności

Postępy w pracach na projekcie

2019-11-19

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że trwają prace związane z zapewnieniem możliwości dojazdu sprzętu ciężkiego (dźwig, podnośniki koszowe) do poszczególnych pól rozdzielni. Użycie tych maszyn jest niezbędne do budowy konstrukcji wsporczych pod obwody pierwotne od odłącznika OD2 do autotransformatora AT02 oraz montażu obwodów wtórnych.

Poziom zaawansowania prac

2019-10-25

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować o postępach w realizacji zadania. Aktualnie prowadzone na stacji prace obejmują zabudowę fundamentów dla nowego odłącznika do autotransformatora nr 2. Takie same działania prowadzone są dla pozostałych konstrukcji wsporczych oszynowania pierwotnego znajdującego się pomiędzy odłącznikiem a przedmiotowym autotransformatorem.

Stan prac na zadaniu

2019-09-24

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Na aktualnym etapie zadania odbywa się montaż i uziemianie konstrukcji wsporczych pod aparaturę w gałęzi 2 rozdzielni 400 kV.

Postępy w pracach na projekcie

2019-08-22

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji informujemy, że obecnie kontynuowane są prace budowlano-montażowe dotyczące wykonania fundamentów pod konstrukcje dla aparatury na rozdzielni stacji.

Zachęcamy do odwiedzania strony projektu, na której znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje na temat przedmiotowego projektu.

Poziom zaawansowania prac

2019-07-23

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji informujemy, że obecnie kontynuowane są prace budowlano-montażowe oraz związane z przygotowaniem projektów wykonawczych i zapewnieniem dostaw urządzeń przewidzianych do zabudowy na obszarze rozdzielni 400 kV.

Zachęcamy do odwiedzania strony inwestycji, na której znajdą Państwo wszystkie najbardziej aktualne informacje na temat projektu.

Stan prac na inwestycji

2019-06-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że aktualnie prowadzone są prace budowlane związane z zabudową fundamentów mostka środkowego w gałęzi drugiej.

Zapraszamy również do odwiedzenia galerii, w której znajdą Państwo najnowsze zdjęcia dokumentujące prace prowadzone na obiekcie.

Postępy w pracach na projekcie

2019-05-27

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacja przedmiotowego zadania z przyjemnością informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca rozpoczął prace budowlane na rozdzielni 400 kV. Ich pierwszy etap dotyczy wymiany fundamentów w poszczególnych gałęziach wraz z konstrukcjami wsporczymi i izolacją. O kolejnych podejmowanych krokach będziemy informowali na bieżąco, za pośrednictwem strony www projektu.

Wykonawca rozpoczyna prace budowlane

2019-04-29

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych przedmiotowym zadaniem z przyjemnością informujemy, że w pierwszych dniach kwietnia nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy. Jedne z pierwszych prac, które zostaną wykonane, będą polegały na modernizacji poszczególnych pól rozdzielni 400 kV oraz wymianie konstrukcji wsporczych części systemu drugiego.

Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę dla zadania

2019-02-21

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektu mamy przyjemność poinformować, że Wojewoda Podkarpacki, Decyzją Nr 3/2019, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Obejmuje ono swoim zakresem rozbudowę i modernizację stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej. 

Stan prac na stacji

2019-01-29

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w minionych dniach na stacji elektroenergetycznej Rzeszów przy użyciu kamery, przeprowadzono inspekcję kanalizacji deszczowej wraz ze studniami. Analizą objęto teren pomiędzy rozdzielnią 750 kV a rozdzielnią 400 kV.

Kolejna inspekcja została zaplanowana na przełomie wiosny i lata.